+ menu
X

Algemene Voorwaarden

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of ontbrekende informatie op deze website.

Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle rechten voorbehouden.
© 2017 Aannemersbedrijf Den Dubbelden bv

Contact

Den Dubbelden bv
De Hooge Krocht 16
2201 TX Noordwijk
T. 071 517 46 88
E. info@dendubbelden.nl

KvK: 280 572 25
BTW: NL8053.64.328.B01