Innovatieteam

Wij willen als bedrijf graag met de tijd meegaan en inspelen op de toekomst. Om dit te bewerkstelligen hebben wij sinds enige tijd een Innovatieteam. Er wordt met een frisse blik gekeken naar de mogelijkheden en oplossingen die in het verschiet liggen, mede doordat de iets jongere generatie deel uitmaakt van het team.

Zo heeft ons Innovatieteam de werkomgeving op kantoor onder de loep genomen waarbij de gezondheid van de medewerker centraal stond.
De achterliggende gedachte was dat het verbeteren van de werkomgeving bijdraagt aan het werkplezier en daarom bijdraagt aan de prestaties van ons bedrijf in het geheel.
Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van een bureaufiets en zitballen.
Ook op de bouwlocaties is gekeken naar mogelijkheden en wat er gedaan kan worden om de werkomgeving te bevorderen.

Een andere ontwikkeling is dat wij op kantoor op diverse plekken een ideeënbus hebben staan. Iedereen is vrij om hierin een ‘idee’ te stoppen. De ideeën worden besproken in het Innovatieteam en waar mogelijk geïmplementeerd in de organisatie.
Ook is er aandacht voor de verdergaande digitalisering en de trends die daaruit voortkomen, zoals het werken met BIM en digitale vastlegging.

20-9-2023Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest